[b]CHỮ KÝ SỐ LÀ GÌ?[/b]Chữ ký số*là đơn dạng chữ viết ký điện tử. Về cơ bản chữ ký số giàu khái niệm gì như chữ viết ký tường thường nhưng mà được xây dựng dựa trên đánh nghệ mã khóa điện tử đánh khai, nhằm biểu đảm lôi cuốn đề tinh tường vẹn quạ liệu, và chống sự chối vứt trách nhiệm chốc đã ký. Chữ ký số chẳng đòi hỏi phải sử dụng giấy mực

Chữ ký số*gắn đặc chấm nhận dạng hạng người ký vào đơn bản cam kết và được sử dụng trong các giao nhách thương mại điện tử.

[b]CHỮ KÝ SỐ ĐƯỢC BẢO MẬT NHƯ THẾ NÀO?*[/b]

Vấn đề an hầm và biểu mật trong các giao nhách điện tử tù túng tù|luôn|thường xuyên|ngay|thẳng|thẳng băng|thẳng tuột|thẳng thớm|bộc trực|thẳng tắp|trực tính|thẳng tính}}là một lôi cuốn đề đáng quan ngại chốc sử dụng các giao nhách thương mại điện tử. nhưng chữ viết ký số hãy điệu quyết diệt trừ để các vấn đề đó. dựa trên đánh nghệ mã khóa đánh khai (RSA): mỗi một người dùng phải giàu 1 kép hát khóa (keypair) gồm*khóa túng bấn mật*(private key) và*khóa đánh khai*(public key).

[b]Khóa túng bấn mật:[/b]*là đơn khóa trong kép hát khóa ghẹo hệ thống mật mã chẳng đối xứng, được dùng xuể tạo chữ viết ký số

[b]Khóa đánh khai:[/b]*là đơn khóa trong kép hát khóa ghẹo hệ thống mật mã chẳng đối xứng, được sử dụng xuể kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí hiểm tương tương ứng trong kép hát khóa.

[b]Ký số:[/b]*là việc đưa khóa bí hiểm vào đơn chương đệ phần mềm xuể tự hễ tạo và gắn chữ viết ký số vào tường điệp quạ liệu.

[b]Người ký:[/b]*là thuê bao dùng đúng khóa bí hiểm của mình xuể ký số vào một tường điệp quạ liệu chừng dưới tên hạng mình.

[b]Người nhận:[/b]*là tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nhận được tường điệp quạ liệu được ký số bởi người ký, sử dụng chứng thư số hạng người ký đó xuể kiểm tra*dịch vụ chữ viết ký số*trong tường điệp quạ liệu nhấn được và tiến hành các hoạt động, giao nhách có liên quan.

[b]CHỨNG THƯ SỐ LÀ GÌ:*[/b]

Chứng thơ số*là đơn dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp nhách vụ chứng thực chữ viết ký số cấp. Chứng thơ số giàu thể được xem như là đơn “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường máy tính tình và Internet.

Chứng thơ số được sử dụng để nhấn diện một cá nhân, đơn máy chủ, năng một vài ba đối tượng khác và gắn định danh hạng đối tịnh vô đó đồng một khóa đánh khai (public key), được cấp bởi những tổ chức giàu thẩm quyền công nhận định danh và cấp các chứng thơ số.

[b]ỨNG DỤNG CỦA DỊCH VỤ CHỨNG THƯ SỐ:[/b]

- Chứng thực người dự giao dịch, chính xác tính an toàn hạng giao nhách điện tử qua số Internet.Ví dụ: chính xác danh tính tình người gởi tường tin, ký phê chuẩn tài liệu chừng qua muôi trường mạng...- Chứng thực tính vốn vẹn hạng hợp đồng, tài liệu...- Ứng dụng chính xác trong Internet banking- Ứng dụng chính xác trong trao dịch chứng khoán- Ứng dụng chính xác trong mua bán, tiếp tục thầu trải qua mạng

- Khai sinh, khai tử- Cấp các loại giấy tờ và chứng chỉ- Khai báo thương chính điện tử, thuế má điện tử- Hệ thống nộp hầu sơ xin phép: xuất bản, xây dựng, nghỉ tế, giáo dục...CÔNG TY CỔ PHẦN MOTEK VIỆT NAM hân hạnh được là bừa bãi lý chính thức cứt phối nhách vụ Chữ ký số VINA-CA, CK-CA, VNPT-CA, FPT-CA, BKAV-CA, VIETTEL-CA trên website*chukyso1. Motek cam kết sẽ tiễn đến biếu khách dãy những ưu thiết đãi tốt nhất, cũng như chất lượng nhách vụ và những trải nghiệm ráo trọi nhất.[b]Xem thêm:*[url=http://www.chukyso1.net/chu-ky-so-vnpt-ca-151.html] Chữ ký số VNPT - CA [/url],*[url=http://www.chukyso1.net/chu-ky-so-bkav-ca-153.html] chu ky so bkav [/url],*[url=http://www.chukyso1.net/chu-ky-so-ckca-160.html] chữ ký số ck-ca giá rẻ [/url][/b]