0968.52.9229
0968.51.8228
0968.61.5885
0966.29.3663
full time nk giá 4sim = 1200k ( fix giá chỉ nhận chốt -kmc )
0968.266.585
0968.98.5699
0968.966.884
0968.73.1886
0968.522.332
0966.06.1881
0968.62.6116
0966.211.881
giá 380k/sim nhặt tùy ý
full time nk