Tưng bừng khai mở máy chủ võ lâm | Đua tóp nhận ngay iphone 5s | các anh hùng đừng bỏ lỡ

Bất kỳ xa phu nào ở Thất đại thành thị đều có thể đưa bạn đến Tẩy Tủy đảo. Chọn “đi đến đảo Tẩy Tủy”, bạn sẽ được đưa đến Tẩy Tủy đảo của thành thị đó.


Quá trình Tẩy Tủy
taytuy02Quá trình Tẩy Tủy rất đơn giản. Các đồng đạo chỉ cần nói chuyện với Thiếu Lâm Phản Tăng (199/201), điểm kỹ năng và điểm tiềm năng sẽ được khôi phục về trạng thái ban đầu và người chơi có thể thực hiện lại sự phân phối. Sau khi hoàn thành phân phối điểm kỹ năng, các hảo hữu có thể thử nghiệm ngay hiệu quả.


Tẩy Tủy đảo có cả một hệ thống thiết bị luyện công như người gỗ, trụ gỗ và bao vo lam lau cát nhằm giúp người chơi thể nghiệm kỹ năng của mình. Nếu không hài lòng, các hảo hữu có thể phân phối lại.


Một ưu điểm nữa của Tẩy Tủy đảo mà không nơi nào có đó là: đồng đạo võ lâm có thể lập đội với người chơi khác vào hang động của đảo Tẩy Tủy tiến hành tỷ thí. Quá trình tỷ thí diễn ra, nếu bạn hạ được đối phương thì điểm PK vẫn giữ nguyên, không tăng. Người chơi sau khi bị đánh bại sẽ trực tiếp phục sinh trong động. Thời gian giới hạn trong sơn động là 5 phút, hết thời gian người chơi tự động xuất động.


Khi đã hài lòng với kết quả rửa điểm, đồng đạo võ lâm có thể nói chuyện với Thiếu Lâm Phản Tăng để trở về thành thị ban đầu. Kết thúc quá trình Tẩy Tủy.