Vợ chồng tôi không có nhu cầu ở cần bán gấp căn hộ chung cư Mỹ Sơn- 62 Nguyễn Huy Tưởng, diện tích 67,5m 2pn 2wc ban công đông bắc tầng 15 căn A5, tôi bán giá 26tr/m2. Liên hệ Chinh chủ Anh Đồng 0985.752.065 hoặc 0936.669.773Bán gấp chung cư Mỹ Sơn-62 Nguyễn Huy Tưởng 67,5m giá 26tr/m2 tầng 15căn A5
Vợ chồng tôi không có nhu cầu ở cần bán gấp căn hộ chung cư Mỹ Sơn- 62 Nguyễn Huy Tưởng, diện tích 67,5m 2pn 2wc ban công đông bắc tầng 15 căn A5, tôi bán giá 26tr/m2. Liên hệ Chinh chủ Anh Đồng 0985.752.065 hoặc 0936.669.773Vợ chồng tôi không có nhu cầu ở cần bán gấp căn hộ chung cư Mỹ Sơn- 62 Nguyễn Huy Tưởng, diện tích 67,5m 2pn 2wc ban công đông bắc tầng 15 căn A5, tôi bán giá 26tr/m2. Liên hệ Chinh chủ Anh Đồng 0985.752.065 hoặc 0936.669.773Vợ chồng tôi không có nhu cầu ở cần bán gấp căn hộ chung cư Mỹ Sơn- 62 Nguyễn Huy Tưởng, diện tích 67,5m 2pn 2wc ban công đông bắc tầng 15 căn A5, tôi bán giá 26tr/m2. Liên hệ Chinh chủ Anh Đồng 0985.752.065 hoặc 0936.669.773Vợ chồng tôi không có nhu cầu ở cần bán gấp căn hộ chung cư Mỹ Sơn- 62 Nguyễn Huy Tưởng, diện tích 67,5m 2pn 2wc ban công đông bắc tầng 15 căn A5, tôi bán giá 26tr/m2. Liên hệ Chinh chủ Anh Đồng 0985.752.065 hoặc 0936.669.773
Vợ chồng tôi không có nhu cầu ở cần bán gấp căn hộ chung cư Mỹ Sơn- 62 Nguyễn Huy Tưởng, diện tích 67,5m 2pn 2wc ban công đông bắc tầng 15 căn A5, tôi bán giá 26tr/m2. Liên hệ Chinh chủ Anh Đồng 0985.752.065 hoặc 0936.669.773Vợ chồng tôi không có nhu cầu ở cần bán gấp căn hộ chung cư Mỹ Sơn- 62 Nguyễn Huy Tưởng, diện tích 67,5m 2pn 2wc ban công đông bắc tầng 15 căn A5, tôi bán giá 26tr/m2. Liên hệ Chinh chủ Anh Đồng 0985.752.065 hoặc 0936.669.773