[h=2][B]KHÓA HỌC
KINH DOANH TRÊN INTERNET[/B][/h][B]Lần Đầu Tiên Tổ Chức Tại[/B]
[B]*Nhà Văn Hóa Thanh Niên Hồ Chí Minh[/B]


[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Feepurl.com%2FqfGj9"][IMG]http://www.hoithao.org/uploads/1/1/4/9/11499261/120560497.jpg?261[/IMG][/URL]
*
[B]Liên hệ ghi danh:*[/B]
[B]Phòng ghi danh Nhà Văn Hóa Thanh Niên Tp. Hồ Chí Minh
([/B][B]*4 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q1, Tp. Hồ Chí Minh[/B]*[B]).
Điện thoại: (08)[/B] [B][I]6680 1289 / 0934733527.[/I][/B]
[B][I][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hoithao.org%2Fkinh-doanh-tren-internet.html%23oid%3D1017_9"]Xem chi tiết khóa học[/URL]
[/I][/B]
*
[h=2]Hình ảnh lớp học tại[/h] [h=2]Nhà Văn Hóa Thanh Niên[/h] *

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]