Bác nào có đuôi dạng này call e với e đang cần !!!
mạng vina nhé ! thanks
01674862222