[B]Dạy vẽ*luyện*thi khối V, khối H vào các trường có ngành kiến trúc, hội họa, mỹ*thuật*thiết kế trên cả nước.Chất lượng cao![/B]
[B]*Khối V thi vào các ngành: Kiến trúc dân dụng và công nghiệp, Quy hoạch đô thị, Thiết kế nội thất...[/B]
[B]Gồm các môn thi: Tĩnh Vật, Đầu tượng...[/B]
[B]*Khối H thi vào các ngành Hội họa, Mỹ thuật công nghiệp, Tạo dáng, Đồ Họa, Thời trang, thiết kế[/B]
[B]Gồm các môn thi: Hình Họa Chân Dung, Trang trí màu,
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/30/0/201303235458_tlp1359210402.jpg[/IMG][/B]
[B]THỜI GIAN HỌC LINH HOẠT, HỌC PHÍ PHÙ HỢP VỚI CÁC BẠN HỌC SINH!![/B]
[B]Để biết thêm chi tiết, liên hệ*giáo viên- họa sĩ*TRẦN MINH 01286192765[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]