Quy trình tư vấn thành lập Doanh nghiệp tư nhân
Quy trình tư vấn thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân của Tư Vấn Việt được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Sau khi trao đổi thông tin và nắm được yêu cầu của khách hàng, Công ty sẽ tư vấn những vấn đề sau:
- Tên Doanh nghiệp tư nhân dự kiến;
- Trụ sở chính dự kiến;
- Ngành nghề kinh doanh dự kiến;
- Thông tin về chủ doanh nghiệp tư nhân;
- Vốn điều lệ và cơ cấu góp vốn phù hợp;
- Cơ cấu tổ chức trong công ty;
- Người đại diện theo pháp luật.
C Các vấn đề khác có liên quan.
Bước 2: Khách hàng chấp nhận phương án tư vấn, Công ty sẽ tiến hành các công việc:
- Yêu cầu cung cấp thông tin (khách hàng điền thông tin theo mẫu của Công ty);
- Yêu cầu cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết (CMT hoặc hộ chiếu công chứng, văn bằng chứng chỉ đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện…);
- Soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh;
- Chuyển hồ sơ cho khách hàng và hướng dẫn ký hợp lệ.

Bước 3: Khách hàng chuyển hồ sơ đã ký hợp lệ và các giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu. Công ty sẽ tiến hành làm thủ tục tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời hạn giải quyết công việc:
- Sau 05 ngày làm việc tính từ thời điểm Công ty nhận được hồ sơ hợp lệ, khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là giấy chứng nhận mã số thuế;
- Sau 05 ngày làm việc tính từ thời điểm khách hàng nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khách hàng sẽ nhận được Con dấu pháp nhân;

Bước 4: Sau khi hoàn thành công việc, Công ty sẽ thực hiện các công việc:
- Khắc dấu chức danh, dấu mã số thuế, các loại dấu khác theo yêu cầu;
- Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế môn bài;
- Hướng dẫn các thủ tục khác về thuế, hóa đơn;
- Soạn thảo hồ sơ nội bộ;
- Đăng tải và quảng cáo thương hiệu trên hệ thống Website của Tư Vấn Việt;
- Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp;