Bảng Giá Đất Nền Mỹ Phước 3 - T08/2015
Liên hệ: Anh Nam (0988241500 - 0916666720)

» Lô F15, 300m2, đường thông

Hướng Đông
420 Triệu
» Lô G20, 100m2, đường thông

» Lô I4, 150m2, thông


» Lô I48, 300m2, gần Kinh Tech


Hướng Tây

Hướng Bắc


Hướng Bắc


155 Triệu

240 triệu


560 triệu


» Lô K44, 150m2, đường thông

» Lô L7, 100m2, dân đông

» Lô L35, 300m2, đường NL7

Hướng Nam

Hướng Tây

Hướng Bắc

240 Triệu

220 Triệu

620 Triệu

» Lô L53, 300m2, đối diện siêu thị

» Lô L57, 150m2, đường DL15

» J5, 150m2, đường thông

Hướng Nam

Hướng Đông


Hướng Nam

820 Triệu

350 Triệu

250 triệu

» J9, 600m2, đường DJ5

Hướng Tây

1500 Triệu

» Lô J9, 300m2, trung tâm hành chính
Hướng Nam
500 Triệu
» Lô 5A20, 600m2, đường NA2

» Lô Mr34, 100m2, đường G9

Hướng Tây Bắc

Hướng Tây

1950 Triệu

420 Triệu