[TD]Đăng lúc: [B]11:45[/B], ngày [B]31/03/2013[/B] - [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2FTP-HCM%2FTong-Hop-c275.html"][B]TP HCM[/B][/URL]
Đã xem: [B]0[/B] . Mã Tin: [B]20204875[/B]

[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fmember-1126817.html"]xiubu4779[/URL]|Gửi tin nhắn

Nội dung [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=javascript%3Avoid%280%29"]Ẩn tin[/URL]Than phiềnCú pháp SMS[h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fhome"]nanh heo rung[/URL] sẽ giúp họ tránh được những hiểm nguy và bệnh tật. Những chiếc nanh heo rừng yểm bùa sẽ đem lại nhiều may mắn, tránh được những tai nạn bất ngờ, trừ tà, cũng như là công cụ hữu dụng cho chủ nhân phòng vệ khi gặp kẻ xấu.[/h][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fnanh-heo-rung%2Fnanh-heo-rung-dep%2F6644.jpg%3Fattredirects%3D0"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorung/_/rsrc/1363334754274/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-dep/6644.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL]

Đảm bảo [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fnanh-heo-rung%2Fban-nanh-heo-rung-gia-re"]nanh heo rừng thật[/URL], đẹp[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fnanh-heo-rung.jpg"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorung/_/rsrc/1363335129787/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-dep/6614.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL]

Nanh lợn rừng lên nước, đều[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fnanh-lon-rung.jpg"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorung/_/rsrc/1363335604156/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-dep/6642.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL]

Nanh heo rừng già[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fban-nanh-heo-rung.jpg"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorung/_/rsrc/1363335970437/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-dep/6648.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL]

[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fnanh-heo-rung%2Fnanh-heo-rung-gia.jpg"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorung/_/rsrc/1363336173653/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-dep/6621.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL]

Nanh heo rung gia bao nhieu ?Mình giao lưu cùng anh em [B]giá của 1 nanh heo rung[/B] ( nanh lon rung ) là [B]600.000 / chiếc[/B] nha
Anh em [B]can mua[/B] [B]ban nanh heo rung[/B] thì liên hệ với minh qua SĐT : [B]0936489160[/B]
Mình ở Linh Chiểu, [B]gần Ngã 4 Thủ Đức, gần chợ Thủ Đức, Hồ Chí Minh[/B]
[B]Ngoài ra mình có các mặt hàng [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fmong-gau%2Fban-mong-gau"]móng gấu[/URL], [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fnanh-gau%2Fban-nanh-gau"]nanh gấu[/URL] nữa nha.[/B]

[h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fi237.photobucket.com%2Falbums%2Fff79%2Fnguyenthanhphuonghuy%2F1-10.png"][IMG]http://i237.photobucket.com/albums/ff79/nguyenthanhphuonghuy/1-10.png[/IMG][/URL][/h][h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fmong-gau%2Fban-mong-gau.jpg"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorung/_/rsrc/1363337028081/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-dep/2.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL]
[B]Móng gấu đẹp, còn nguyên xương[/B][/h][h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fmong-gau%2Fmong-gau-boc-bac.jpg"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorung/_/rsrc/1363337063923/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-dep/3.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL]
[B]Móng gấu có vân chỉ trắng nổi rõ, đảm bảo hàng thật[/B][/h][h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fmong-gau%2Fmong-gau-dep.jpg"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorung/_/rsrc/1363337076564/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-dep/4.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL]
[B]Gồm [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fkenhsinhvien.net%2Furl%2F%3Fhttp%253A%252F%252Fwww.5giay.vn%252Flinh-tinh%252F6187056-ban-mong-gau-gia-re.html%2523post975898791"]móng gấu[/URL] loại 5 phân và loại 4-4,5 phân[/B][/h][LIST][*][B]Loại [B]5 phân[/B] mình giao lưu giá [B]650k/móng gấu[/B][/B][*][B]Loại [B]4-4,5 phân[/B] mình giao lưu giá [B]500k/móng gấu[/B][/B][/LIST]
[B]Anh em [B]can mua[/B] [B]ban mong gau[/B] thì liên hệ với minh qua SĐT :[/B]
[B][B]0936489160[/B][/B]Mình ở Linh Chiểu, [B]gần Ngã 4 Thủ Đức, gần chợ Thủ Đức, Hồ Chí Minh[/B]

[h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fnanh-gau.jpg"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorung/_/rsrc/1363336258143/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-dep/6613.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL]
2 nanh gấu hàm trên và 2 nanh gấu hàm dưới[/h][h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fnanh-gau%2Fban-nanh-gau.jpg"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorung/_/rsrc/1363336348025/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-dep/6611.jpg?height=400&width=300[/IMG][/URL]
cặp nanh gấu hàm trên, kích thước 7cm, hàng đẹp đều, không vết nứt[/h][h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnanhheorung%2Fnanh-gau%2Frang-nanh-gau.jpg"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorung/_/rsrc/1363336460376/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-dep/6612.jpg?height=400&width=300[/IMG][/URL]
Cặp nanh gấu hàm dưới, kích thước 6,6 cm, hàng không nứt, men răng còn nguyên, đều đẹp

Gia cua nanh gau ?[/h]


[LIST][*]Nanh gấu loại 7 cm mình giao lưu 550.000 / nanh[*]Nanh gấu loại 6,6 cm mình giao lưu [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fkenhsinhvien.net%2Furl%2F%3Fhttp%253A%252F%252Fwww.5giay.vn%252Flinh-tinh%252F6037810-ban-nanh-gau.html"]nanh gấu[/URL] giá 500.000 / nanh[/LIST]
Anh em [B]can mua[/B] [B]ban nanh gau[/B] thì liên hệ với minh qua SĐT : [B]0936489160[/B]Mình ở Linh Chiểu, [B]gần Ngã 4 Thủ Đức, gần chợ Thủ Đức, Hồ Chí Minh[/B]

[B]nanh heo rung, nanh heo rừng, nanh heo rung gia re, nanh heo rừng giá rẻ, mong gau, móng gấu, vuot gau, vuốt gấu, nanh gau, nanh gấu, mong gau gia re, móng gấu giá rẻ, nanh gau gia re, nanh gấu giá rẻ, nanh heo rung ru, nanh heo rừng rủ, hang rung, hàng rừng, hang doc, hàng độc, ban nanh heo rung, bán nanh heo rừng, ban mong gau, bán móng gấu, ban nanh gau, bán nanh gấu, ban nanh heo rung gia re, bán nanh heo rừng giá rẻ, ban mong gau gia re, bán móng gấu giá rẻ, ban nanh gau gia re, bán nanh gấu giá rẻ,[/B] Nanh heo rung, nanh heo rung dep, nanh heo rung ru, heo rừng, bán nanh heo rừng, nanh heo, san lon rừng,can mua nanh heo rung, tim mua nanh heo rung, rang nanh heo rung, nanh heo rung gia, rang nanh lon rung, mua nanh heo rung, nanh heo rừng thật, rang heo rung, mua ban nanh heo rung, nanh lợn rừng, nanh lon, nanh gấu, rang lon rung, nanh heo rừng, bán nanh heo rừng, nanh heo rừng rủ, nanh heo, nanh heo rung gia, nanh heo rungwfg thật, nanh lợn rừng, hinh anh nanh heo rung, rang nanh heo rung, cong dung nanh heo rung, nanh heo rung dep, mua nanh heo rung, nanh lon, nanh heo rung phong thuy, tum mua nanh heo rung, mong gau, mong gau dep, nanh gấu, ban mong gau, ban nanh gau, mong gau, nanh heo rung dep, lanh lon rung, mong heo, mong gau, bán móng gấu, nanh gấu, nanh lon, ban nanh gau, nanh heo rừng thật, ban nanh gau, nanh gau, rang nanh gau, gia nanh gau, bán nanh

[/TD]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]