Ngày 20 tháng tám năm 2015
Trong một khoảnh khắc, tôi sẽ C thiet ke brochures yêu cầu bạn nhắm mắt lại, nghĩ về một từ, và cho tôi biết những gì nói đến cái tâm. Chưa được. Trước tiên, bạn cần phải biết những gì từ đó.

Từ này là "thành công".


Bây giờ thiết kế profile http://memilus.com/service/dich-vu-thiet-ke-profile/ nhắm mắt lại, ngồi lặng lẽ, và cho tôi biết những gì nói đến cái tâm.


Đó là định nghĩa hiện tại của bạn "thành công."


Khi tôi làm thí nghiệm đó, tôi mở mắt ra để nhìn thấy cùng một điều tôi tưởng tượng khi hai mắt tôi nhắm. Đó có thiệp cưới giá rẻ hcm http://inthiepxinh.com thể là vì tôi lớn tuổi hơn rất nhiều so với bạn và hạnh phúc với những gì tôi đã đạt được trong cuộc sống.


Đừng làm cho tôi sai. Tôi vẫn có những mục tiêu. Tôi vẫn còn đói để thực hiện những việc nhất định. Ý tôi là, đó là những gì cuộc sống là tất cả về, pas ce n'est-? Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu ra không có gì, tôi khá damned ngây ngất là nơi tôi ngay bây giờ. Tôi cảm thấy mãn nguyện.


Và bạn biết những gì? Wealth là công ty thiết kế logo chuyên nghiệp không bao giờ mục tiêu của tôi. Nó chưa bao giờ định nghĩa thành công của tôi. Đã được nó nếu không, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không được hoàn thành. Tôi vẫn muốn được nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một tầm nhìn về danh tiếng và tài sản, và mở chúng đến thất vọng.


Đây là bản chất của một trong những trớ trêu lớn của cuộc sống: Thành công dẫn đến tiền. Tiền hiếm khi dẫn đến thành công.


Đây không phải là tổ chức tiệc tại nhà một số trò ảo thuật tu từ bàn tay; đó là logic thực tế và các quan hệ nhân quả là rất quan trọng. Hãy để tôi giải thích cách làm việc này.


Dù định nghĩa thành công, nếu bạn nau co tai nha thật với chính mình và đạt được mục tiêu của mình, bạn sẽ không chỉ cảm thấy thỏa mãn, nhưng bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều tiền khi bạn đến nơi. Đó chỉ là cách nó hoạt động. Không đua đâu.


Nhưng nếu sự giàu có là định nghĩa thành công, bạn có thể sẽ không bao giờ đạt được nó. Như mục tiêu đi, sự giàu có là một mục tiêu khá tệ hại. Đó là bề ngoài. Nó không thực hiện được. Và có bao giờ có in thiệp cưới tphcm vẻ là đủ của nó. Bạn càng có nhiều, bạn càng muốn. Bạn càng dành nhiều, bạn càng cần.