1. Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp tại công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thành Trung
- Mô hình làm việc: dịch vụ bảo vệ vệ sỹ
Nhân viên công ty bảo vệ Thành Trung làm việc độc lập hoặc phối kết hợp làm việc với lực lượng bảo vệ chủ quản để bảo vệ mục tiêu.

2. Lợi ích từ dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại công ty bảo vệ Thành Trung :
- Khách hàng hãy so sánh chi phí cho một nhân viên công ty bảo vệ chuyên nghiệp và nhân viên bảo vệ tự tuyển với các chi phí bao gồm– lương, thưởng quý, năm, BHXH, BHYT, bảo hiểm nhân mạng, trang thiết bị đồng phụ, máy móc an ninh, công cụ hỗ trợ, văn phòng phẩm, chi phí quản lý, các rui ro có thể xảy ra, phép, lễ, ốm đau, trợ cấp nhân viên thôi việc, danh ba cong ty bao ve……để có thể thấy được tính ưu việt khi hợp tác với công ty bảo vệ chuyên nghiệp. - Tuy nhiên, chi phí hợp lý chưa phải là ưu thế vượt trội khi sử dụng công ty bảo vệ chuyên nghiệp mà còn nhiều lợi ích vô hình khác dành cho quý khách.