Để được set VIP diễn đàn PA DA cao này bạn cần chia sẻ link lên 6 diễn đàn khác nhau:
Lưu ý:
1. Không được Copy những nội dung mà mình đã viết ở đây ( Nếu ai copy những nội dung ở đây đi quảng bá sẽ không được tính)
2. Trong bài giới thiệu phải chứa link radiodigitalmedia.com trỏ về trang chủ của diễn đàn ( những bài viết không chứa link trỏ về thì xem như không được tính )
3. Bài viết phải có nội dung không được sơ xài ( phải ít nhất 4 hàng chữ )
4. Bài viết không được trùng lặp nội dung với thành viên khác trên cùng 1 diễn đàn (Nếu nội dung trùng lặp sẽ không được tính).
5. Sau khi hoàn thành ít nhất 6 bài giới thiệu thì bạn coppy link giới thiệu đó lại vào gửi vào comment vào chủ đề này ở bên dưới ( nhớ đặt các link đó trong mã nhé )