Bán nốt 2 sim năm sinh 1986 và 1979 nguyên kít, mãi mãi

0964.95.1986
0965.16.1979= 0965.161.979

giá đi nhanh cả cặp 2tr1.no fix
anh em kết xin liên hệ chữ ký. thanks