M-LIFE POSTLARVAE


Loại sản phẩm: Thức ăn ấu trùng tôm, cua
Mã SP:
Giá bán: [COLOR=#0000FF !important]Liên hệ[/COLOR]
Mô tả: THỨC ĂN TỔNG HỢP CAO CẤP GIAI ĐOẠNPOSTLARVAE VÀ MEGALOPE
Văn phòng: 16 Trung Tâm Xã-Vĩnh Thạnh-Nha Trang-Khánh Hòa
Điện thoại : 058.3 890 866 – Fax: 058.3 890 876
Nhà máy: Đội 4-Thôn Nam 2-Diên Sơn-Diên Khánh-Khánh Hòa
Điện thoại : 058.3 774 118
[/COLOR]