[b]Hướng dẫn giải quyết những tội xảy ra lúc kê khai thuế sang trọng mạng[/b]

[url=http://www.chukyso1.net/tin-tuc/ke-khai-thue-qua-mang-voi-chu-ky-so-tien-loi-den-bat-ngo-169.html] chữ ký số khai thuế qua mạng [/url]*là một đánh việc mới khiến biếu những người mới dùng đôi lúc gặp phải khó khăn và đắt phải đơn số tội nghiêm quý trọng làm gián đoạn đánh việc và cảm thấy thực khó sử dụng.

[b]Sau đây là một mệnh lỗi đền rồng gặp và cách tương khắc phục để các bạn giàu thể xử lý được lúc gặp phải:[/b]

[b]1. Lỗi : Nút Chọn tệp tờ khai bị du hoặc chẳng click được[/b]

Khi gặp tội này các bạn chua ý hai lôi cuốn đề :

- Khuyến cáo các bạn dùng Interner Explorer để khai thuế sang trọng mạng, các trình thông qua Firfox hoặc Chrome sẽ gặp phải tội này.

- Chưa cài phần mềm mỏng Java. Các bạn cài đặt lại phần mềm mỏng Java, lúc đăng nhập lại ra tài khoản thuế phải gặp thông thuộc báo:

Các bạn lựa "Always trust content from this publisher" rồi thừa nhận "Run" phải chẳng sẽ gặp lỗi lúc ký điện tử và upload file.

[b]2. Lỗi : Sai mệnh PIN hoặc chẳng tìm thấy rầu bị làm chứng thư số[/b]

[b]Lỗi này đền rồng xuất bây chừ khi các bạn gặp đơn trong hai lôi cuốn đề sau:[/b]

- Thiết bị USB Token chưa được cài đặt. Các bạn cần chua ý sau lúc cài đặng lại máy tâm tính hay dời sang liệt kê khai thuế khoá trên đơn máy tâm tính khác thời phải cài đặt lại rầu bị USB Token vào các máy.

- Mã PIN băng quá mệnh ký tự biếu phép. FPT-CA biếu phép mẽ pin trong trên dưới từ 6 đến 8 ký từ => nếu mẽ PIN ngữ bạn băng quá 8 ký tự thời chỉ cần trố lại biếu phù thích hợp là được.

[b]3. Lỗi Java.lang: xảy ra lúc đăng hót với tờ khai[/b]

Đây là lỗi đền rồng xảy ra lúc "Đăng ký tờ khai" đồng những doanh nghiệp dùng Internet Explorer phiên bản 9 hoặc 10.

[b]Để khác phục tội này các bạn làm theo các bước sau :[/b]

- Bạn bật trình thông qua Internet Explorer sau đó thừa nhận F12.

- Các bạn sẽ thấy đơn cửa sểnh mới bây chừ ra => phía góc trên phía phải ngữ cửa sểnh các bạn dấp chuột ra tab "Browser Mode" sau đó lựa Internet Explorer 8.

- Chờ trên dưới 5 giây sau đó các bạn thừa nhận F12 một dọ nữa để thoát cửa sểnh này.

- Các bạn tiến hành "Đăng ký tờ khai" lại.

[b]4. Lỗi: chưa đăng ký tờ khai đồng cơ quan lại thuế[/b]

Trước lúc nộp đơn tờ khai nè bạn cần đăng ký loại tờ khai sẽ nộp đồng cơ quan lại thuế.Bạn vào trang mục Tài khoản => Chọn trang mục Đăng ký tờ khai

Xem thêm:*[url=http://www.chukyso1.net/tin-tuc/chu-ky-so-bang-gia-va-chuong-trinh-khuyen-mai-175.html] Bang gia chu ky so [/url],*[url=http://www.chukyso1.net/] đăng ký chữ ký số [/url]

[b]Công ty Cổ phần Motek Việt Nam chúc các bạn thành đánh ![/b]