Chua tri ung thu phoi nhu the nao la dung cach

Sự khác nhau về tỷ lệ tỷ lệ tử vong quá mức
Bảng 4 cho thấy tỷ lệ tử vong quá mức cho mỗi biến độc lập. Đối với vú giai đoạn đầu và giai đoạn ung thư tuyến tiền liệt 1-3, tỷ lệ tử vong là gần bằng không (liên quan đến vụ án điều tra cơ bản của giai đoạn 4). Của các biến độc lập, giai đoạn và độ tuổi có biểu hiện ung thư gan ảnh hưởng lớn nhất. Phụ nữ có tỷ lệ tử vong cao hơn 14% dư thừa cho bệnh ung thư đại trực tràng và thấp hơn 13% đối với ung thư phổi hơn nam giới (P <0,001 cho cả hai). Tỷ lệ lãi suất tăng lên cùng với tuổi tác tăng lên và ngày càng thiếu thốn, và họ rất có ý nghĩa đối với từng loại ung thư cho các lứa tuổi lớn hơn so với các nhóm tuổi trẻ nhất. Ngoại trừ ung thư tuyến tiền liệt, thiếu thốn thu nhập càng cao thì tỷ lệ tử vong quá cao. Có một số thay đổi đáng kể về mặt thống kê trong các tỷ lệ lãi suất về mặt địa lý, với 5 trong số 50 kết hợp của các loại ung thư và SCN ý nghĩa thống kê ở mức 95%.

Trong số 38 có thể giới hạn tương tác cặp trên các loại ung thư năm, 19 là có ý nghĩa ở mức 95% trong một bài kiểm tra khả năng tỷ lệ so sánh các mô hình có và không có điều kiện tương tác. Trong những năm ở khoảng giữa sân khấu và SCN và do sự thay đổi về địa lý ở tỷ lệ tử vong quá mức của giai đoạn không rõ. Bốn đã được liên kết với subcohorts nhỏ và cho thấy không có xu hướng rõ ràng trong tử vong dư thừa. Bốn là có ý nghĩa tổng thể, nhưng không có cuộc kết hợp của các biến chung đó là đáng kể. Ai bị tử vong do ung thư phổi quá cao trong mạng N58 được tập trung ở các nhóm nhất bị tước đoạt. Một sự tương tác giữa giới tính và giai đoạn là do ung thư đại trực tràng là tỷ lệ tử vong quá cao ở phụ nữ đặc biệt cho giai đoạn 3, và một chữa trị ung thư phổi tương tác giữa giới tính và tuổi tác là do kết quả trực tràng tồi tệ hơn ở những phụ nữ lớn tuổi hơn so với nam giới. Cuối cùng, đã có bốn tương tác đáng kể giữa các độ tuổi và giai đoạn (số liệu thể hiện trong Bảng phụ 6) vì đại trực tràng cao hơn và tỷ lệ tử vong ung thư buồng trứng ở người già với giai đoạn 3 bệnh ung thư và kết quả ung thư phổi tồi tệ hơn trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 căn bệnh ung thư phổi ở người già 80-99 và 90-99 năm. Sự tương tác cũng là có ý nghĩa đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt, nhưng không có điều kiện tương tác đều có ý nghĩa riêng biệt (và do đó sự tương tác này cũng được tính ở trên).
Hiệu quả của việc sử dụng bảng đời từ năm 2009 ước tăng sự sống còn báo cáo khoảng 0,2% so với ước tính của những gì sẽ có kết quả từ việc sử dụng 2012 Bảng cuộc sống. Ước tính này được sản xuất bởi tính lại tồn tại với năm 2006 bảng sống và giả định một sự thay đổi tuyến tính trong tỷ lệ tử vong nền 2006-2012.

Các kết quả được trình bày ở đây chứng minh giá trị của sự cải thiện đáng kể trong sự đầy đủ của dữ liệu thu thập bởi các dàn NCRS ở Anh. Trình bày giai đoạn đầu có nhiều khả năng ở những người trẻ hơn cho bệnh ung thư buồng trứng và tuyến tiền liệt, và sàng lọc cho tuổi đại trực tràng và ung thư vú. Trình bày giai đoạn đầu là (nhẹ) ít có khả năng triệu chứng ung thư phổi trong thu nhập bị tước đoạt nhiều.