Trang thông tin Du lịch Nha Trang: http://tourdulichnhatrang.biz/

Lễ hội Am Chúa được tổ chức ngày 01.03 âm lịch hàng năm tại Am Chúa, núi Đại An, thôn Đại Điền Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh khánh hòa .


Đây là dịp sinh hoạt văn hóa linh tính, để người dân khánh hòa nói riêng, khách thập phương cả nước nói chung biểu thị tấm lòng "Uống nước nhớ nguồn". Nhớ ơn Bà Mẹ Xứ Sở đã dạy cho dân khánh hòa biết cấy cày, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải…

Am Chúa là nơi thờ Thiên Y Ana Thánh Mẫu (Po Nagar), còn gọi là bà chúa Ngọc, một vị phúc thần rất được kính trọng ở khánh hòa . Am Chúa được xây dựng trên một ngọn núi Ðại An (núi Dưa), huyện Diên Khánh, tỉnh khánh hòa .

Theo truyền thuyết được Lễ bộ Thượng thư Phan Thanh Giản ghi lại trong một tấm bia đá từ năm 1856 ở Tháp Bà, Am Chúa là nơi phát tích của Bà Po Nagar lúc thơ từ sống với bố mẹ nuôi, còn Tháp Bà (Nha Trang) là nơi thờ Bà khi đã hiển thánh.

Ngay từ đầu triều Nguyễn- Vua Gia Long, Thiên Y Ana đã được sắc phong là Hồng Nhơn Phổ Tế Linh Ứng Thượng Ðẳng Thần và tại Am Chúa mỗi khi tế lễ thường được tổ chức theo lễ thức nhà nước do quan đầu tỉnh làm chủ tế

Am Chúa là một di tích lịch sử văn hoá lâu đời của xứ Trầm Hương, gắn liền với tục thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na. Cùng với truyền thuyết về Thiên Y Thánh Mẫu, di tích Am Chúa đã biểu đạt rõ nét sự giao lưu văn hoá Việt – Chăm.

Thánh lễ hội nha trang Mẫu Thiên Y A Na – Bà Mẹ xứ sở đã khai sáng và truyền dạy cho quần chúng. # Cách làm ăn, sinh sống. Tín ngưỡng thờ Bà Thiên Y A Na được bắt nguồn từ tục thờ Bà Ponagar của người Chăm. Hay nói đúng hơn, những người Việt đến định cư ở đất này đã Việt hoá tục thờ Bà Mẹ xứ sở của người Chăm bằng truyền thuyết về Bà Thiên Y A Na giáng trần tại núi Đại An và hiển thánh ở Tháp Bà - nha trang . Đến nay, ở Khánh Hoà vẫn lưu truyền câu nói: “Am Chúa hiển nhân, Tháp Bà hiển thánh” như một lời khẳng định về sự nối liền giữa di tích Am Chúa với Tháp Bà Ponagar.

Bài viết tham khảo: http://tourdulichnhatrang.biz/le-hoi-am-chua.html

Thông tin Lễ hội Nha Trang: http://tourdulichnhatrang.biz/le-hoi-nha-trang