tặng anh em sub domain site hhbo.net
ví dụ:
phim.hhbo.net
shop.hhbo.net
mua.hhbo.net
ban.hhbo.net
raovat.hhbo.net
muaban.hhbo.net
diendan.hhbo.net
........................
các bạn có thể tự quản lý DNS của riêng mình,trỏ về host tùy ý hoặc có thể trỏ về blogger hay googlesite.....
trong thời gian tới xin tặng anh em host
anh em nào cần xin pm yahoo mình nhé
yahoo : mai_yeu_minh_em_30