[CENTER][SIZE=4][COLOR=#0000cd]Lô 1300 sim full cho a e nào muốn găm hàng, nk full time, kick lên có 50K trong tk, call 0979783333 để chốt, giá