Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm (hơn 05 năm kinh nghiệm), quý khách hàng có nhu cầu lập Đề án bảo vệ môi trường hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp, miễn phí và tận tình cho khách hàng.

Đến với Công ty TNHH XD MT Miền Nam, Quý doanh nghiệp sẽ rất hài lòng về dịch vụ Công ty và chất lượng Đề án bảo vệ môi trường.

Đề án bảo vệ môi trường là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường (ĐTM), Cam kết bảo vệ môi trường hoặc Giấy giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường thì các doanh nghiệp phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Cơ sở pháp lý:

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.
- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2015 quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Ngày 28 tháng 05 năm 2015 quy định về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.