[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#903C39]
[B]Làm sao để có thể sở hữu những bộ trang bị Kim Ô với những thuộc tính đặc biệt khi khoác lên mình. Từ khoảng giữa tháng 12/2012, tất cả nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí hãy đem những nguyên liệu cần thiết đến NPC Thợ Rèn Thần Bí để tiến hành chế tạo Bảo Rương trang bị Kim Ô.[/B]

[B] Lưu ý: Khi sử dụng Bảo Rương trang bị Kim Ô sẽ nhận được nhận ngẫu nhiên trang bị Kim Ô.[/B]

[B] Ngoài ra còn có cách thức tăng tỉ lệ thành công khi chế tạo. Thông tin chi tiết thân mời quý đồng đạo cùng tham khảo nội dung như sau:[/B]

[B] Link: download: (Hướng dẫn Tự làm Kim Ô các Phái)[/B]
[B] [url]http://www.fshare.vn/file/P5JI1AQGJL/[/url][/B]
[B] link : fshare.vn/file/P5JI1AQGJL/[/B]


[B] NPC liên quan[/B]
[B] NPC Ghi chú[/B]

[B] Thợ Rèn Thần Bí [/B]
[B] Vị trí: Lâm An.[/B]
[B] Chức năng: Chế tạo /giám định/ quy nguyên trang bị Kim Ô.[/B]
[B] Chú ý:[/B]
[B] 3 chức năng đều sử dụng giao diện khung để cho nguyên liệu vào.[/B]
[B] Chức năng này hoạt động vĩnh viễn.[/B]


[B] Hàng Rong [/B]
[B] Vị trí: 7 Đại Thành Thị.[/B]
[B] Chức năng: Đổi Thanh Câu, Vân Lộc, Thương Lang, Huyền Viên, Tử Mãng Thạch.[/B]
[B] Chú ý: Chức năng này hoạt động vĩnh viễn.[/B]
[B] Vật phẩm liên quan[/B]
[B] Vật phẩm Ghi chú[/B]
[B] Thanh Câu Thạch [/B]
[B] Nguồn gốc: Vật phẩm đã có sẵn.[/B]
[B] Vân Lộc Thạch[/B]
[B] Thương Lang Thạch[/B]
[B] Huyền Viên Thạch[/B]
[B] Tử Tinh Khoáng Thạch[/B]

[B] Tử Mãng Thạch [/B]
[B] Nguồn gốc: Đổi ở NPC Hàng Rong.[/B]
[B] Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán cửa hàng 0 lượng.[/B]
[B] Công dụng: Dùng để chế tạo trang bị ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.[/B]
[B] Thời hạn sử dụng: Không giới hạn[/B]

[B] Kim Ô Chi Huyết [/B]
[B] Nguồn gốc: Có được thông qua tham gia các tính năng.[/B]
[B] Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán cửa hàng 0 lượng.[/B]
[B] Công dụng: Dùng để gia tăng tỉ lệ thành công khi chế tạo trang bị Kim Ô ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.[/B]
[B] Thời hạn sử dụng: Không giới hạn[/B]

[B] Đồ Phổ Kim Ô Khôi[/B]
[B] Đồ Phổ Kim Ô Y[/B]
[B] Đồ Phổ Kim Ô Hài[/B]
[B] Đồ Phổ Kim Ô Yêu Đái[/B]
[B] Đồ Phổ Kim Ô Hộ Uyển[/B]
[B] Đồ Phổ Kim Ô Hạng Liên[/B]
[B] Đồ Phổ Kim Ô Bội[/B]
[B] Đồ Phổ Kim Ô Thượng Giới[/B]
[B] Đồ Phổ Kim Ô Hạ Giới [/B]
[B] Đồ Phổ Kim Ô Khí Giới [/B]
[B] Nguồn gốc: Có được thông qua tham gia các tính năng.[/B]
[B] Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.[/B]
[B] Công dụng: Dùng để chế tạo trang bị ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.[/B]
[B] Thời hạn sử dụng: Không giới hạn[/B]


[B] Bảo Rương Kim Ô Khôi[/B]
[B] Bảo Rương Kim Ô Y[/B]
[B] Bảo Rương Kim Ô Hài[/B]
[B] Bảo Rương Kim Ô Yêu Đái[/B]
[B] Bảo Rương Kim Ô Hộ Uyển[/B]
[B] Bảo Rương Kim Ô Hạng Liên[/B]
[B] Bảo Rương Kim Ô Bội[/B]
[B] Bảo Rương Kim Ô Thượng Giới[/B]
[B] Bảo Rương Kim Ô Hạ Giới[/B]
[B] Bảo Rương Kim Ô Khí Giới [/B]
[B] Nguồn gốc: Có được thông qua tham gia chế tạo Bảo Rương Kim Ô hoặc đổi ngược lại Bảo Rương Kim Ô từ trang bị Kim Ô ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.[/B]
[B] Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.[/B]
[B] Công dụng:[/B]
[B] Khi sử dụng sẽ nhận được trang bị Kim Ô ngẫu nhiên.[/B]
[B] Nếu kết hợp với Ngũ Linh Kiểm Định Phù tại NPC Thợ rèn Thần Bí sẽ nhận được trang bị Kim Ô tùy chọn.[/B]
[B] Thời hạn sử dụng: Không giới hạn.[/B]

[B] Ngũ Linh Kiểm Định Phù [/B]
[B] Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.[/B]
[B] Giá: 500 Xu.[/B]
[B] Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.[/B]
[B] Công dụng: Dùng để kết hợp với Bảo rương trang bị Kim Ô để nhận trang bị Kim Ô tùy chọn tương ứng.[/B]
[B] Thời hạn sử dụng: Không giới hạn[/B]

[B] Ngũ Linh Quy Nguyên Phù [/B]
[B] Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.[/B]
[B] Giá: 500 Xu.[/B]
[B] Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.[/B]
[B] Công dụng: Dùng để quy nguyên trang bị Kim Ô thành Bảo rương trang bị Kim Ô.[/B]
[B] Thời hạn sử dụng: Không giới hạn[/B]
[B] Thu thập nguyên liệu[/B]
[B] Bổ sung thêm cách đổi Tử Mãng Thạch ở NPC Hàng Rong[/B]
[B] Vật phẩm Nguyên liệu đổi được[/B]
[B] 1 trang bị Tử Mãng bất kỳ 1 Tử Mãng Thạch[/B]
[B] Chế tạo Bảo Rương trang bị Kim Ô[/B]
[B] Mang nguyên liệu đến NPC Thợ Rèn Thần Bí và chế tạo theo công thức bên dưới theo tỉ lệ thành công là 80%.[/B]
[B] Công thức Trang bị tương ứng[/B]
[B] nhận được[/B]
[B] 225 Tử Tinh Khoáng Thạch [/B]
[B] +[/B]
[B] 25 Thanh Câu Thạch [/B]
[B] +[/B]
[B] 25 Vân Lộc Thạch [/B]
[B] + [/B]
[B] 8 Thương Lang Thạch [/B]
[B] + [/B]
[B] 8 Huyền Viên Thạch[/B]
[B] + [/B]
[B] 1 Tử Mãng Thạch [/B]
[B] + 1 Đồ Phổ Kim Ô Khôi 1 Bảo Rương Kim Ô Khôi[/B]
[B] 1 Đồ Phổ Kim Ô Y 1 Bảo Rương Kim Ô Y[/B]
[B] 1 Đồ Phổ Kim Ô Hài 1 Bảo Rương Kim Ô Hài[/B]
[B] 1 Đồ Phổ Kim Ô Yêu Đái 1 Bảo Rương Kim Ô Yêu Đái[/B]
[B] 1 Đồ Phổ Kim Ô Hộ Uyển 1 Bảo Rương Kim Ô Hộ Uyển[/B]
[B] 1 Đồ Phổ Kim Ô Hạng Liên 1 Bảo Rương Kim Ô Hạng Liên[/B]
[B] 1 Đồ Phổ Kim Ô Bội 1 Bảo Rương Kim Ô Bội[/B]
[B] 325 Tử Tinh Khoáng Thạch[/B]
[B] +[/B]
[B] 25 Thanh Câu Thạch[/B]
[B] +[/B]
[B] 25 Vân Lộc Thạch[/B]
[B] + [/B]
[B] 8 Thương Lang Thạch [/B]
[B] + [/B]
[B] 8 Huyền Viên Thạch [/B]
[B] + [/B]
[B] 1 Tử Mãng Thạch [/B]
[B] + 1 Đồ Phổ Kim Ô Thượng Giới 1 Bảo Rương Kim Ô Thượng Giới[/B]
[B] 1 Đồ Phổ Kim Ô Hạ Giới 1 Bảo Rương Kim Ô Hạ Giới[/B]
[B] 1 Đồ Phổ Kim Ô Khí Giới 1 Bảo Rương Kim Ô Khí Giới[/B]
[B] Lưu ý[/B]
[B] Tăng tỉ lệ chế tạo thành công:[/B]
[B] Có thể bổ sung bằng cách sử dụng thêm Kim Ô Chi Huyết, cứ 1 Kim Ô Chi Huyết sẽ làm tăng thêm 1% thành công. Chỉ sử dụng tối đa 20 Kim Ô Chi Huyết vào khung giao diện chế tạo.[/B]
[B] Chú ý: Trường hợp thất bại thì tất cả nguyên liệu sẽ bị mất đi.[/B]
[B] Phần thưởng:[/B]
[B] Từ các Bảo Rương trang bị Kim Ô khi sử dụng sẽ nhận ngẫu nhiên trang bị Kim Ô.[/B]
[B] Ví dụ: Sử dụng Bảo Rương Kim Ô Khôi sẽ nhận được 1 Nón Kim Ô ngẫu nhiên trong 23 loại Nón Kim Ô.[/B]


[B] Giám định các loại Bảo Rương trang bị Kim Ô[/B]
[B] Có thể chọn trang bị Kim Ô theo ý muốn ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.[/B]
[B] Chi phí: Tốn 1 Ngũ Linh Kiểm Định Phù.[/B]
[B] Công thức Phần thưởng[/B]
[B] 1 Ngũ Linh Kiểm Định Phù + 1 Bảo Rương Kim Ô Khôi [/B]
[B] Tùy chọn trang bị của 23 đường tương ứng với loại Bảo Rương Kim Ô trong công thức.[/B]
[B] Lưu ý: Sau khi chọn phần thưởng thành công thì hệ thống mới trừ đi số nguyên liệu trong hành trang.[/B]
[B] 1 Bảo Rương Kim Ô Y[/B]
[B] 1 Bảo Rương Kim Ô Hài[/B]
[B] 1 Bảo Rương Kim Ô Yêu Đái[/B]
[B] 1 Bảo Rương Kim Ô Hộ Uyển[/B]
[B] 1 Bảo Rương Kim Ô Hạng Liên[/B]
[B] 1 Bảo Rương Kim Ô Bội[/B]
[B] 1 Bảo Rương Kim Ô Thượng Giới[/B]
[B] 1 Bảo Rương Kim Ô Hạ Giới[/B]
[B] 1 Bảo Rương Kim Ô Khí Giới[/B]
[B] Đổi trang bị Kim Ô sang Bảo Rương trang bị Kim Ô[/B]
[B] Đổi trang bị Kim Ô bất kỳ thành Bảo Rương Kim Ô tương ứng ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.[/B]
[B] Công thức Phần thưởng nhận được[/B]
[B] 1 Trang bị Kim Ô bất kỳ [/B]
[B] +[/B]
[B] 1 Ngũ Linh Quy Nguyên Phù Nhận được 1 Bảo Rương Kim Ô[/B]
[B] (tương ứng với loại Trang bị Kim Ô trong công thức)[/B]

[B] Link: download[/B]
[B] [url]http://www.fshare.vn/file/7IINBRDYWL/[/url][/B]
[B] link : fshare.vn/file/7IINBRDYWL[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]