[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/31/761347/201303210707_trun_que_dong_lanh.jpg[/IMG]
Chuyên cung cấp trùn quế đông lạnh cho trại nuôi lươn
Chuyên cung cấp trùn quế tươi cho trại nuôi lươn
Vui lòng liên hệ: 0986177606 - 0908838706
Chuyên cung cấp Phân trùn quế độ ẩm thấp
Địa chỉ:137/39/2c trịnh đình trọng, phường phú trung, quận tân phú
[url]http://trunqueasia.com/index.php?language=vi&nv=news&op=tin-tuc-nong-nghiep/Huong-dan-ky-thuat-nuoi-luon-dat-hieu-qua-cao-66[/url]
*

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]