Như tiêu đề trên e cần mua sim mobi 11 số taxi 012*a88a88.Có gì sms 01203557870.Thankds