Loại sản phẩm: Vitamin và chế phẩm sinh học
Mã SP:
Tên SP: FOSEA
Giá bán: Liên hệ

Mô tả: CÔNG THỨC LECITHIN VÀ AMINO ACID TUYỆT HẢO

Giới thiệu
CÔNG THỨC LECITHIN VÀ AMINO ACID TUYỆT HẢO
GIÚP ẤU TRÙNG LỘT XÁC HOÀN TOÀN
NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG DÍNH ÐẦU, DÍNH CHÂN.

Văn phòng: 16 Trung Tâm Xã-Vĩnh Thạnh-Nha Trang-Khánh Hòa
Điện thoại : 058.3 890 866 – Fax: 058.3 890 876
Nhà máy: Đội 4-Thôn Nam 2-Diên Sơn-Diên Khánh-Khánh Hòa
Điện thoại : 058.3 774 118