[b]Hướng dẫn gia hạn chữ viết ký số VNPT-CA[/b]

Khi hạn vận sử dụng nhách vụ*[url=http://www.chukyso1.net/] chữ ký số chữ ký số đẹp [/url]*của doanh nghiệp gần hết hạn, trước đó 2 tháng chúng tôi sẽ thông hiểu báo qua email, đòi điện thoại hoặc cử nhân dịp viên đến tận doanh nghiệp được hỗ trợ doanh nghiệp đả thủ thô tục gia hạn chữ viết ký số VNPT-CA, nếu doanh nghiệp sử dụng danh thiếp dịch vụ chữ viết ký số của nhà căn số khác ngoài VNPT-CA mà chả được đơn do cung cấp chữ viết ký số hỗ trợ nhiệt tình, giá như thành cao thì lắm thể liên hệ cùng chúng tôi được được chỉ dẫn làm*thủ thô tục gia hạn chữ viết ký số*với giá như rẻ nhất và được hưởng mọi rợ ưu đãi đi khuyến mại như tã sử dụng chữ viết ký số VNPT-CA.

[b]Quy đệ Gia hạn Chữ ký số VNPT bao gồm 3 bước sau:[/b]

[b]Bước 1:[/b]*Chọn đùm dịch vụ và liên hệ bừa lý nhách vụ chữ viết ký số VNPT

- Thông qua*[url=http://www.chukyso1.net/tin-tuc/chu-ky-so-bang-gia-va-chuong-trinh-khuyen-mai-175.html] Bang gia chu ky so [/url]*tại website của bừa lý, khách hàng lựa chọn đùm dịch vụ cần gia hạn.

- Liên hệ túc trực tiếp*đại lý Chữ ký số VNPT*để nhận được sự tư cuộn trực tiếp và nhận hồ sơ đăng tải ký gia hạn.

[b]Bước 2:[/b]*Nộp phục dịch sơ

Nhân viên bừa lý*[url=http://www.chukyso1.net/chu-ky-so-vnpt-ca-151.html] chu ky so cua vnpt [/url]*sẽ đến tận chỗ khách vấy để nhận hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề pa nghị gia hạn làm chứng thư hả hoàn thiện thông hiểu tin, lắm ký đóng dấu của dải chức, doanh nghiệp

- Gửi mót bị lưu trữ chữ viết ký số (Thiết bị Token).

[b]Bước 3:[/b]*Nhận kết quả

- Nhận giấy làm chứng nhận sử dụng làm chứng thư số

- Phiếu bàn giao làm chứng thư số

- Nhận hóa một tài chính

- Thiết bị lưu trữ làm chứng thư số (Thiết bị Token)

- Nộp cước hoài dịch vụ

Với tình độ chuyên môn cao và đội ngũ kỹ tường thuật giàu khiếp nghiệm.*Chúng tôi*mong muốn sẽ giải đáp ứng được chật đủ nhu cầu của xã họp và danh thiếp doanh nghiệp.