[color=#424547]
[b][size=6][size=4]Sơ đồ mặt bằng căn hộ [/size][color=#DD8303][url=http://www.hoanganhthanhbinh.com/2013/02/can-ho-hoang-anh-thanh-binh-2-phong-ngu.html][size=4]Hoàng Anh Thanh Bình[/size][/url][/color][size=4] 2 phòng ngủ - Diện tích 73m2[/size][/size][/b]
[/color]
[color=#424547]
[/color]
[color=#424547][center][color=#CF152A][url=http://2.bp.blogspot.com/-aJ4ECvXNNFA/US_60aanrII/AAAAAAAAAyg/GQlpdIcat7k/s1600/73m2.jpg][img]http://2.bp.blogspot.com/-aJ4ECvXNNFA/US_60aanrII/AAAAAAAAAyg/GQlpdIcat7k/s1600/73m2.jpg[/img][/url][/color][/center][/color]
[color=#424547][size=3]Xem thêm hình ảnh và bảng giá chi tiết tại : [/size][url=http://www.HoangAnhThanhBinh.com][size=3]www.HoangAnhThanhBinh.com[/size][/url][/color]
[color=#424547]
[/color]

[b]Tags:[/b][color=#424547] [/color][color=#DD8303][url=http://www.hoanganhthanhbinh.com/search/label/c%C3%A1c%20m%E1%BA%ABu%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20Ho%C3%A0ng%20Anh%20Thanh%20B%C3%ACnh]các mẫu căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình[/url][/color][color=#424547], [/color][color=#DD8303][url=http://www.hoanganhthanhbinh.com/search/label/c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20thanh%20b%C3%ACnh]căn hộ thanh bình[/url][/color][color=#424547], [/color][color=#DD8303][url=http://www.hoanganhthanhbinh.com/search/label/hoang%20anh%20thanh%20binh]hoang anh thanh binh[/url][/color][color=#424547],[/color][color=#DD8303][url=http://www.hoanganhthanhbinh.com/search/label/ho%C3%A0ng%20anh%20thanh%20b%C3%ACnh]hoàng anh thanh bình[/url][/color]
[color=#424547] [/color]