[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/01/572297/201304080047_201105084923_computer_traini.jpg[/IMG]Thầy Bình Q10 Chuyên Dạy Tin học văn phòng cấp tốc đi làm,Thi* lấy Chứng chỉ A,B 1 tuần đãm bảo đậu .Đặc biệt có lớp Excel nâng cao cho Kế toán, Dạy vi tính căn bản Internet thời gian linh động dành cho người bận rộn,lớn tuổi .Có lớp Thứ 7&CN .*LH Thầy Bình* 386/19 Hòa Hảo P5,Q10, DTDD : 01268.938.725* ,Email:*dayvitinhcaptoc@yahoo.com

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]