01 - 04 - 2013
Ngày này giá đó có bán được không các bác