Nhm phát trin h thng mnh m hơn và theo ý kiến ca mt s Mem , BQT quyết đnh tng SET VIP cho 100 thành viên nhanh tay, vi yêu cu đơn gin:
Đăng 10 tin gi
i thiu v din đàn trên trang các rao vt, din đàn, có link t khóa "Diễn đàn rao vặt" tr v fedinvestonline.com
sau đó comment lit kê 10 link đó kèm theo các thông tin:
- Tên đăng nhp
- Email
- H
Tên
(- Link 10 bài vi
ết gii thiu v Fedinvestonline.com )
*** lI ÍCH KHI ĐƯỢC SET VIP:
- Đ
ược đi 2 link Dofollow trong mi ch đ
- Được chèn 3 ch ký Dofollow
- Đ
ược quyn sa bài viết mà không cn thông qua admin.

Nhanh nhanh, s
lượng ch có hn cho 100 thành viên duy nht.