CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA, THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT....
VỚI MỨC CHIẾT KHẤU 43-46%
CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Mr :KA
H/P : 0974470677