Những gì bạn nghĩ về nhiều nhất, cuối cùng bạn trở thành.

Những gì bạn nói với chính mình, bạn sẽ làm.

[IMG]http://static3.businessinsider.com/image/552ec9246da811636d411a4f-1200-924/champagne-formula-one-celebration-2.jpg[/IMG]

Nếu bạn cho phép mình để bào chữa khi thất bại hoặc chỉ tay vào người khác khi bạn nhận được thất vọng bạn sẽ kết thúc một cuộc sống mà là đau khổ và tầm thường.

Nếu [URL="http://inthiepxinh.com"]các mẫu thiệp cưới đẹp[/URL] bạn muốn giành chiến thắng nhiều hơn - và lớn hơn - bạn cần phải nói cho chính mình những điều phải mỗi ngày.

Bạn có phải là nhà phê bình khó khăn nhất của bạn và cổ vũ ác liệt.

Bạn phải chiến đấu cho quyền sở hữu trong tâm trí của bạn.
Hầu như mỗi ngày tôi đi chạy. Đẩy giới hạn của tôi và [URL="http://inthiepxinh.com"]các mẫu thiệp cưới đẹp[/URL] nhắc nhở bản thân rằng tôi luôn luôn có thể được tốt hơn.

Mỗi ngày tôi suy gẫm. Midway thông qua ngày tôi dừng lại và rõ ràng tâm trí của tôi. Recharge. Khởi động lại máy.

Mỗi ngày tôi dừng lại và nhắc nhở bản thân về những nguyên tắc hướng dẫn xung quanh mà tôi hướng dẫn cuộc sống của tôi.

Nếu tôi muốn một cái gì đó tôi chưa bao giờ có, tôi phải làm một cái gì đó tôi đã không bao giờ thực hiện.
Tôi từ chối để lãng phí thời gian lo lắng về những điều mà tôi không thể kiểm soát.
Mỗi ngày, trong mọi cách, tôi nhận được tốt hơn và tốt hơn bằng những lựa chọn mà tôi làm và những việc mà tôi đang làm.
Tôi đủ để làm bất cứ điều gì cần phải được thực hiện [URL="http://inthiepxinh.com"]các mẫu thiệp cưới đẹp[/URL] cho đến khi nào mà có khó khăn.
Tôi nói những mỗi ngày - đôi khi nhiều lần mỗi ngày - bởi vì tôi chơi để giành chiến thắng mỗi ngày.

Và tôi không có thời gian để lãng phí làm những việc mà không làm việc.

Tôi muốn giành chiến thắng.