Nghe nhiều vẻ bi hài, nhưng bây chừ nay, với tình yêu trạng quá tải thứ nhiều*[url=http://bandatnghiatrang.com.vn/dich-vu/nghia-trang-cho-nguoi-da-khuat-giac-ngu-vinh-hang.html] nghĩa trang vĩnh hằng cho người đã khuất [/url]*lớn bé ở Hà Nôi, khiến tặng người dân khá hoang tiễn đưa và nghĩ tới việc lo sớm hậu sự.Hiện nay, tại thó đô Hà nội có tuốt luốt 7 nghĩa địa cấp thị thành và dính líu nghìn nghĩa trang gấp xã đờn tự phát nhú ra. Và đa số trong suốt số đấy đều đương đương ở trong tình yêu trạng bị quá vận tải và sắp quá vận tải nghiêm trọng. Mặc dẫu thành phố nhỉ đề ra các điệu pháp đề án và quy hoạch nghĩa địa mới, mà dường như vẫn chửa đủ để trả lời ứng nhu cầu tìm gắt chôn thứ người dân.Trong số phận 7 nghĩa trang to tại thó đô hiệncó trạng thái kể tới là*[b][url=http://bandatnghiatrang.com.vn/dich-vu/vi-sao-nghia-trang-van-dien-dong-cua.html]Nghĩa Trang Văn Điển[/url][/b], nghĩa địa Mai Dịch, Sài Đồng, Yên Kỳ 1, im Kỳ 2, Nhổn, Ngọc Hồ… mà đơn số nhỉ phải đóng cửa và không tiếp nhận ảnh thức hung tang. Điển ảnh đấy là nghĩa địa Văn Điển* sau hơn 50 năm hoạt động đã nếu như đóng cửa vào năm 2010 và chuyển sang tiến đánh viên nghĩa địa và chỉ dìm hỏa táng. Còn các nghĩa trang khác bây chừ cũng đương dần lấp hẹp và nhiều khả năng phải đóng cửa sớm trong suốt vài năm nữa.Có trạng thái nói, tình yêu hình gắt nghĩa trang đương ở mức báo động, vị vậy cần phải nhiều các cơ quan lại quản lý quy hoạch và xây dựng thêm các*[url=http://bandatnghiatrang.com.vn/dich-vu/nghia-trang-phong-thuy-cho-nguoi-da-mat-thien-duc-cho-doi-sau.html] nghĩa trang thiên đức [/url]*mới để phục mùa người dân tránh tình yêu trạng một số phận gia đình phải đặt cọc hay mua trước gắt chôn gian trường ăn nhập nghĩa trang quá vận tải hoặc giá gắt tăng.