Theo thông tư số 38/2013/TT-BGTVT của BGTVT quy định tất cả GPLX ô tô phải được chuyển đổi sang thẻ PET trước ngày 31/12/2015. Việc cấp, đổi GPLX quá thời hạn sử dụng được quy định như sau:
-Người có GPLX quá thời hạn dưới 3 tháng và người có GPLX bị hỏng được xét đổi GPLX;
- Người có GPLX quá thời hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn phải thi sát hạch lại lý thuyết để cấp lại GPLX;
-Người có GPLX quá hạn 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải thi laij cả sát hạch lý thuyết và sá hạch thực hành để cấp lại GPLX;
Về quy định mức phạt như sau:
-Phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô có giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng dưới 6 tháng.
- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên, xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô có giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc đã hết hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên.
XEM THÊM