.....


$$$


09.6742.1102
1,2t
6*7=42 nhé

0968866860
2,5t
ae Đồng Nai 60 nhận hàng


0968866806
1,5t

Sim mới NK

:-" Ae ai kết call nhé :-"