Sim nguyên kít fulltime.....


0966.12.0770
0964.76.7337
0968.70.6446
0966.24.1331
0966.40.5225
0969.40.7117
0968.67.3003

0966.03.2112
0966.94.4004
0968.53.4334
0969.45.2772
0966.27.6446
0969.85.4884

0964.838.505
0968.65.4224
0964.17.2772
0964.17.0770

Thanh lý nhanh 140k/sô/lô

Anh em nào có nhu cầu call : 09.6776.2552