Công ty TNHH Hà Thiên Bảo chuyên cung cấp các loại đá trầm tích, đá tai mèo dùng làm tiểu cảnh, thác nước,hòn non bộ..
Tai mèo da trơn

Tai mèo da trơn
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0919 580 547 (Hà)