Tải Windows Phone 7 Lock Theme Pro Miễn Phí Cho Điện Thoại


– Ứng Dụng Windows Phone 7 Lock Theme Pro Thêm các tiện ích của một màn hình điện thoại Windows 7 nhà trên Khóa của bạn.không chỉ hữu ích nhưng như vậy rất phong cách . ( tai facebook )

Vì vậy, tùy chỉnh nó cho màu sắc khác nhau ( hack pass wifi )


– Tính năng được của Ứng Dụng Windows Phone 7 Lock Theme Pro được thêm vào : Ứng dụng nhắn tin khác Go SMS , Handsent tin nhắn SMS, Trillian , Facebook Chat , Google Talk, …Facebook Twitter GMail K-9 Mail: Thanh trạng thái : Android Market và App não Lịch Dropbox Email \

Nguồn : tai camera360