Tình hình đang căng thẳng nên cho vài em sim năm sinh ra đi!
0904 711963
0904 711965 - (400k 2 em- cặp đôi hoàn hảo)
0936 42 1966 - 250k
0936 14 1972 - 350k
0934 52 1977 - 400k
093 442 1982 - 800k
0932 39 1985 - 1200k (Thần tài - 1985 cực đẹp)
090 21 8 1987- 1200k
093831 1994 - 600k
Giao sim toàn quốc. LH : 012.1990.1993
thanks all!!!