Gửi email marketing hàng loạt tỷ lệ inbox cao với TOP Email Marketing
- Gửi email marketing hàng loạt với tài khoản Amazon đạt tỷ lệ inbox trên 95%, không bị khóa địa chỉ mail, không bị giới hạn số lượng mail gửi trong ngày

- Cá nhân hóa, trộn nội dung email, thương hiệu gửi đi

- Thống kê chi tiết số lượng mail gửi trong ngày, mail bị từ chối nhận, mail được mở ra xem, thời gian mở...

- Được tặng 1 phần mềm quét mail trên các trang web và 1 phần mềm kiểm tra mail tồn tại

Gửi email marketing hàng loạt với 1,8 triệu/key để sở hữu vĩnh viễn phần mềm TOP Email Marketing

Mr Hiếu: (0932).(857).(228)

yahoo: nguyenkha_hieu

skype: nguyenkhahieu