1 sim 10s vt chuẩn 098 xxx 0000 (098 hoặc 097 thôi nhé)
1 sim 0988999xxx ( xxx gánh hoặc kép càng tốt)
1 sim 3 mạng chính đuôi 131292 ( đầu gánh càng tốt)

ai có liên hệ 01638222444 nhé