Em nó đi 11tr. a/c/e nào thích call cho mình nhé
01699855555 thanks