Anh em ai có sim096xxxx9292 và 097xxxx9292 và 098xxxx9292 post vào giúp mình hoặc để lại chữ ký mình liên lạc

Hotell:
096.333.3737