bán:

0965966669
0967966669
0965933339
0965977779
0965833338
0965855558
0965955559tất cả sim NK chính chủ ko cò vạc hươu nai)
AE quan tâm liên hệ chữ ký