0967.649.653
0967.753.149
09.676.22028
(xấu bẩn xấu mãi mãi ko ai tán)
giá 270k/1 sim
anh em thợ nhập về kiểu gì cũng bán được
lien hệ:01633211111 để chốt nhé