em cần nhập ít sim 10 số viettel 6886 - 8668 - 6688 - 6668 - 8866
bác nào có cứ s0w hàng nhé :

dũng
09221.09221