tìm hàng 098 tránh 4 và 7 đít 688 ai có báo em nhé giá cả hợp lý là em xới luôn:-*