0967.18.9995: 500k

0967.40.9995: 500k

0967.06.9993: 500k

0967.99.11.96: 500k

096.77.88.525: 500k

hàng nguyên kít full time, anh em lấy lô giá: 250k/sim, liên hệ: 0949498866