0913 923 923 = 6tr nhe!

xin đừng trả giá nhé ! kg bơt 200đ