0975119995 1tr
0975229994 900k
Có fix cho a e lấy lộc lá nhé
LH 01683486767